ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

НА

WWW.READLLY.BG

Настоящите Общи условия регулират използването от Ваша страна на www.readlly.bg  (наричано по-долу „Уебсайта“, „Интернет страницата“ и „Платформата“) и представляват условие за използване на уебсайта и услугите, предлагани на www.readlly.bg. Поради това е необходимо да ги прочетете внимателно и в случай че не сте съгласи с тях или с част от тях, незабавно да преустановите използването на Интернет страницата.

 1. Терминология
  1. „Общи условия“ – означава настоящите Общи условия.
  2. „Уебсайт“, „Интернет страница“, „Платформата“ – означава интернет адрес readlly.bg.
  3. „Потребител“, „Ползвател“ – означава лицата, ползващи уебсайта и/или предоставяните услуги.
  4. „Потребителски профил“ – означава отделна част от уебсайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му в уебсайта.
  5. „Софтуер“ – означава цялата или която и да е част от софтуерната технология, доставена до Потребителя по силата на настоящите Общи условия. Софтуерът се състои от софтуер, интерфейс и Съдържание независимо дали технически се разглеждат като софтуерен код. Софтуерът е собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 202428382, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к. 2 700, ул. „Стефан Стамболов“ № 29. Директната връзка между Платформата и Ползвателя се извършва чрез интернет.
  6. „Съдържанието“ – означава най-общо „Цифрово съдържание“ по смисъла на ЗЗП, а именно данни, които са произведени и доставени в цифрова форма, като компютърни игри, антивирусни програми, апликации, филми, музика, текстове, електронни книги, вестници, списания, софтуерни или онлайн игри, база данни, интернет сайтове за залагания и други, независимо дали са достъпни чрез изтегляне или предаване в реално време, посредством материален носител или чрез всякакво друго средство.
  7. „Виртуален ПОС“ – означава логическо устройство, дефинирано в картовата система на банката, за дистанционно приемане на електронни плащания с банкови карти през Интернет сайт.
 2. Какво представлява readlly.bg?
  1. readlly.bg е платформа за продажба на обучения и материали за потребители, заинтересовани от методи, тактики и полезни съвети по различни теми свързани с бизнеса и живота.
  2. readlly.bg е собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 202428382, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Стефан Стамболов“ № 29, което администрира и управлява платформата.
  3. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД е дружество, регистрирано в Република България, с ЕИК 202428382, наричано по-долу за краткост „Дружеството“.
 3. Предмет на настоящите условия
  1. Настоящите условия представляват едновременно Общи условия за използването на readlly.bg, както и договор между Вас („Потребителите“, „Ползвателите“) и Дружеството.
  2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в глобалната мрежа, в интернет страницата по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия е разположена на уебсайта.
  3. С използването на readlly.bg, включително ползването на услугите и ъдържанието, предлагано на уебсайта, отваряне на интернет страницата, всеки потребител автоматично декларира, че е запознат с настящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
  4. В случай че даден потребител не е съгласен с настоящите условия или с част от тях, същият следва да преустанови използването на уебсайта.
  5. Ако някоя клауза на тези условия бъде обявена за нищожна чрез решение на съответната юрисдикция, останалите клаузи ще останат в сила.
 4. Условия за използване на readlly.bg
  1. Чрез всяка форма на употреба на платформата или на нейното съдържание, респективно части от Съдържанието й, в това число регистрация в интернет страницата, Вие потвърждавате и декларирате съгласието си да бъдете обвързани от настоящите Общи условия и че имате необходимата възраст за сключване на обвързващи договори.
 5. Представяно Съдържание
  1. Съдържанието на Платформата включва дигитални курсове и материали, в това число видеозаписи, обучения по различни теми, въпросници и други.
  2. Изписаната цена е крайна за Потребителя. Начинът за доставка на услугите е по електронен път и не се начислява допълнителна такса.
  3. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност за неточности в описанието и не претендира изчерпателност на предоставената информация.
  4. Потребителят заявява поръчка на цифрово съдържание – дигитален курс или други обучителни материали, като посети секция „Магазин“, избере продукт, както и количество, и кликне на бутона „Купи“.
 6. Използване на Съдържанието на уебсайта
  1. Цялото Съдържание, публикувано на readlly.bg, е обект на авторско право и са под закрила на закона и приложимото национално и международно законодателство, спогодби и конвенции.
  2. Вие можете да използвате всички услуги, предлагани на Уеб страницата, за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Дружеството или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на Интернет страницата и сте заплатили за определения продукт.
 7. Предоставяне на права.
  1. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД предоставя на Ползвателя лично, неизключително, ограничено и непрехвърлимо право на използване на част от Съдържанието на readlly.bg, като разрешава на Ползвателя да осъществява позволената употреба съгласно Общите условия.
  2. Всички пароли или информация за контролиран достъп, осигурени от Дружеството, са конфиденциална информация, за чието опазване отговорност носи единствено Ползвателят.
  3. След извършване на регистрация, Вие имате право да сключите договор за услуга – достъп чрез интернет до Съдържанието, предлагано на readlly.bg срещу заплащане.
  4. Ползвателят получава пълен достъп до избраното от него Съдържание след получаване на съответната сума от страна на Дружеството.
  5. Потребителят се съгласява, че след заплащане на възнаграждението за избраното от него Съдържание и след като същото е започнало с изрично съгласие на Потребителя, то последният няма право да се откаже. Независимо от предходното, страните се съгласяват, че в случай на отказ от страна на Потребителя от избраното от него „цифрово съдържание:“ (вж. ЗЗП), платеното от него възнаграждение се задържа от Дружеството и служи като неустойка за упражнен отказ от настоящите Общи условия.
  6. Ползвателят се съгласява, че няма право да заменя избрания и заплатен дигитален курс с друг.
 8. Възнаграждение
  1. Заплащането на избраното Съдържание се извършва с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал.
  2. Дружеството не изисква данни от кредитната/дебитната Ви карта. След като сте потвърдили желаното от Вас Съдържание на уебсайта, Платформата Ви изпраща на виртуален пос терминал и Вие сами въвеждате там информацията от кредитната/дебитната Ви карта. За да бъде защитена и кодирана информацията от картата се използва технология за криптиране. Дружеството използва услуги на трето лице – доставчик и обработващ платежни услуги. Вие предоставяте данните от кредитна/ дебитна карта си директно на третото лице, а не на Дружеството.
  3. Цените за съответното Съдържание са посочени на уебсайта, като са актуални към момента на Вашата поръчка. Цените са във валутата, оказана непосредствено до тях. В случай на такси за валутни преобразования, те се поемат от Вас.
  4. Дружеството има право да промени цените, посочени в Интернет страницата по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително за това Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Интернет страницата по време на извършване на избора на дигиталния курс, обучени, материал и пр.
 9. Регистрация
  1. Регистрацията е задължителна предпоставка, както за закупуване на дигиталните курсове и други обучителни материали, така и за осъществяването на достъп до тях.
  2. Необходимо е Потребителите да създадат свои Потребителски профили в Уебсайта, за да могат да ползват предлаганото Съдържание.
  3. Регистрацията е безплатна.
  4. Регистрация могат да си направят само лица, които са пълнолетни и дееспособни.
  5. При регистрация Ползвателят се задължава попълни формата за регистрация, посочена в Уебсайта, с която да създаде свой Потребителски профил. Данните, които се попълват, са както следва:
    • Име;
    • Електронна поща;
    • Парола.
  6. Регистрацията се извършва чрез бутона „Моят профил“ в горната дясна част на страницата, след което се кликва на бутона „Създай регистрация“. В празните полета Потребителите попълват своите лични данни.
  7. При влизане/регистрация в Уебсайта чрез Facebook, Потребителят разрешава на Уебсайта да използва неговото потребителско име, електронна поща и профилна снимка за бърза регистрация в Уебсайта. В този случай, повторна регистрация в Уебсайта не е необходима. Потребителят може да влиза в своя потребителски акаунт от бутона за Facebook вход, без да въвежда своите данни за достъп.
  8. Отговорността за ползването на профил се носи от Ползвателя, като последният ще носи отговорност по силата на настоящите Условия за ползване.
  9. Запазваме си правото да премахваме потребителски акаунт по всяко време и без предупреждение.
 1. Бюлетин
  1. В случай че искате да научавате първи информацията за най-новото ни Съдържание, можете да се запишете за нашия бюлетин.
  2. Това, което трябва да направите е да ни предоставите Вашия имейл и да натиснете бутона „Запише ме за бюлетина“ на сайта readlly.bg. Тъй като записването за бюлетина изисква от Вас да ни предоставите лични данни, може да се информирате за това как обработваме личните Ви данни от нашата Политика за поверителност.
 2. Изявление за собственост.
  1. Всичко, което присъства на readlly.bg e изключителна собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД .
  2. Всички публикации, включително изображения и визуални елементи, в Уебсайта, са изключителна интелектуална собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД или последното разполага с правото да използва същите.
  3. Всички права на индустриална собственост, в това число, но не само търговски марки и др., които са собственост на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД могат да бъдат използвани единствено и само от БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД.
  4. Вие нямате право да използвате по какъвто и да е начин права на интелектуална и/или индустриална собственост, които са поместени на уебсайта и не Ви принадлежат.
  5. Ползвателят няма право да продава, отдава под наем, да продава на лизинг, да предоставя подлицензия, да възпроизвежда, да рекламира, да разпространява, да прехвърля или споделя, да използва по какъвто и да било друг начин /включително и чрез преработка, превод и други/ Съдържанието на Платформата или части от нея. Ползвателят няма право да предоставя достъп до Платформата.
  6. Ползвателят няма право да превежда, преработва, адаптира и да внася други изменение в Платформата, нейното Съдържание, Софтуера или части от тях, включително и за отстраняване на грешки.
  7. Ползвателят няма право да прави копие или копия на цялото или на части от Съдържанието на Платформата, включително за архивни цели.
  8. Ползвателят няма право да разпространява код(ове) за активирани, регистрационни кодове, лицензионни авторизационни файлове за разработка сред трети страни без предварително съгласие на Дружеството.
  9. За всяко нерегламентирано използване, потребителите са длъжни да обезщетят БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД и/или съответното лице, чиито права са накърнени.
 3. Запитвания за продукти и обратна връзка
  1. В случай че потребител иска да се свърже с нас, включително и да получи повече информация за предлаган продукт, може да го направи чрез контактната форма в секция „Обратна връзка“ на Уебсайта.
  2. За да получите заявената информация е необходимо да предоставите следните данни: две имена и електронна поща.
 4. Отговорност на ползвателя
  1. Ползвателят се задължава да спазва добрите нрави при и по време на използване на Платформата, включително, но не само – да не уврежда доброто име и авторитет на Платформата, Дружеството или отделни елементи от нейното Съдържание
  2. При неспазване на което и да е било от правилата по настоящите Общи условия, Дружеството има право да изключи нарушителите от Платформата, да ограничи достъпа им до Платформата, да заличи регистрацията им; да прекрати настоящите Общи условия едностранно и без предизвестие. Преценката зависи от Дружеството.
  3. При нарушение на което и да е било от правилата по настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, че носи отговорност пред Дружеството за всички вреди и загуби, свързани с това нарушение.
 5. Отказ от отговорност
  1. Съдържанието на Уебсайта се предоставя „както е“ без гаранции, изрични или косвени, включително, но не само гаранции за успеваемост, за определено ниво на качество на продуктите, пригодност за определена цел или друга гаранция.
  2. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не гарантира, че Уебсайтът и неговото Съдържание ще задоволят изискванията и потребностите на Ползвателя или че същите са без дефекти или грешки, устойчиви на грешки (fault-tolerant) или защитени от грешки (fail-safe) или че всички несъответствия могат или ще бъдат отстранени, както и че ползването им ще бъде без прекъсвания. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не гарантира надеждността на Уебсайта. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД, отхвърля всички останали гаранции или условия, от който и да е вид, независимо дали са изрични или косвени, в това число, но не само, системно интегриране и ненакърняване на правото на интелектуална собственост. Уебсайтът и неговото Съдържание не са проектирани, произведени или предназначени за употреба в условия или за приложения, които могат да причинят смърт, телесна повреда, имуществени вреди или екологични щети. Всяка подобна употреба е на собствен риск и за собствена сметка на Ползвателя.
  3. Цялата отговорност на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД ще бъде ограничена, изцяло по негова преценка, до поправка, корекция или обработка на Уебсайта. Поправката, корекцията или обработката на Уебсайта се извършват от БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД в обхват, обем и срок по преценка на същия. Преценката на БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД по настоящата клауза не може да послужи като основание за претенции или искове от страна на Ползвателя за заплащане на обезщетения или други от БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД. Ползвателят няма право на обезщетения, искове или други форми на претенции, произтичащи от необходимостта от или от поправки, корекции или обработки на Уебсайта.
 6. Ограничаване на отговорността.
  1. БИЛДИНГ БОКС БЪЛГАРИЯ ЕООД не носи отговорност пред Ползвателя за непредоставяне на услугите от readlly.bg при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, чрез които функционира www.readlly.bg.
 7. Лични данни.
  1. Обработваме личните Ви данни съгласно нашата Политика за поверителност.
 8. Общи разпоредби.
  1. Запазваме си правото да извършваме промени в настоящите Условия за ползване по всяко време, като своевременно публикуваме тези промени в readlly.bg, заедно със съобщение за така направените промени в Условията за ползване. Потребителите ще се считат за уведомени от датата на публикуване на съобщението.
  2. Запазваме си по всяко време да прекратим всички дейност, свързани с readlly.bg, като за това не е необходимо да отправяме предупреждение до Потребителите.
  3. Имаме право да въвеждаме допълнителни ограничения в предвидените в настоящите Условия за ползване, свързани с ползването на Интернет страницата или отделни части от нейното Съдържание, когато липсата на подобни ограничения може да доведе до нарушения на права на интелектуалната собственост на трети лица. Промените влизат в сила в деня на извършването им.
  4. Запазваме си правото, че можем по всяко време да спираме достъпа до Уебсайта, в случай на установени софтуерни сривове, инсталационни актуализации, както и при диагностика и други поддръжки.
 9. Приложим закон и юрисдикция.
  1. За всичко неуредено в настоящите Условия за ползване се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
  2. Всички възникнали спорове между Нас и Ползвателите ще се разрешават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове ще се отнасят пред компетентните съдилища в Република България, съобразно приложимото законодателство.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.06.2020 г.