Увод в търсенето на клиенти. Въпроси и мотивация.

Търсене на клиенти по телефон и с препоръки

Отворени врати

За продажба от собственици

Изтекли ексклузивни договори

Консултиране на купувача

Презентация за получаване на оферта. Сключване на договор с продавача.

Справяне със съпротивата

Възражения срещу комисионната

Консултиране на продавачи

Огледи на жилища. Подписване на договор с купувача.

Презентация и договаряне. Предварителни договори.